Akvarell Jáky Györgynek  

 

Csöndes férfi-mormogás, szemérmes  

dünnyögés az, ahogy a ladik farán  

– kátrány illatú deszkaszálon –  

súrlódva fordul egyet az evező-lapát,  

ahogy lányos-bokros part közelében  

sekély víz suttog  józanul és 

léha hullám nevetgél, majd 

megszeppenve hallgat el, hallgat 

mert lerúgva minden árnyék-takarót 

a fehér csak, az égő szürke nyújtózik 

és Duna árad odafönn is a lelassult  

világ szerelmes izgalmában. 

 

A töltés oldalból kinyúlt ág 

lélegzet ringásában láttam, 

hogy erdő, szürkén-zöld mennyország 

árnyai égnek a Dunában.  

 

 

 

Sereglik, zizeg a vád: 

csíkokra szabdalt napsütése 

mennyasszony-ruhád.  

Föl-földomborul a víz s bokádra  

vet tükör-jeleket.  Ölelés úszik, tört ág.  

Alakod rajzolja, görgeti míg testedből  

százat, lágy sorokat emel.  E víg  

sírhantokra gyűlnek madarak, gyertyák.  

Láng fut e szerény

tótágast meredt táj 

– dunaparti Versailles – 

víz mennyezetén. 

Bárányfelhőt kap magára 

s tűnik, vonul a folyó. 

Színén mosoly féle lassú, 

felhevült fények. 

Madárzajjal díszes és benne 

világít a holtak hallgatása.   

 

Czigány György