Életrajz

Győrött született, 1930-ban.

A győri bencés gimnáziumban érettségizett 1948-ban.

Tizenéves kisfiúként rajzolásra vonatkozó intelmeket Borsos Miklóstól nyert.

Eredetileg festőnek készült, azonban az országban a háború után uralkodó helyzet, a család anyagi körülményei a racionálisabb pályaválasztás felé irányították. Felvételt nyert a Képzőművészeti Főiskolára, de a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karára is – mivel a gimnáziumban végig színjeles tanuló volt. Az építészet mellett döntött, 1952-ben diplomázott építőművész tagozaton.
Megélhetését mindvégig a tervezőasztal mellett biztosította, de soha nem békélt meg az  egyetlen feladatra szorító kényszerrel. A képzőművészetet másodhivatásként művelte.

Főbb építészeti munkái

 • Sarlósboldogasszony-templom (1989-91, Kapuvár, ő festette az oltárképet, tervezte az üvegablakokat és a tabernákulumot)
 • Kisboldogasszony-templom (Nyárliget)
 • Fertő tavi mérőállomás
 • Győri Rába Szálló (társtervező)
 • Bencés rendház és templom (műemléki rekonstrukció).
 • Győr – Révfalui templom rekonstrukciója (barokk toronysisak, szembemiséző oltár, festmények, keresztút)

A festészet rajztudást kiegészítő mesterségbeliségét külön tanulta esti képzéseken, ú.n. szabadiskolákban, építész-képzőművész körökben.
Vallotta: „az építész a tervezés során folyamatosan a geometrikus absztrakcióban él, ezért úgy érezte, festői önkifejezési szándékát a természetelvűség útján kell keresnie. Nem naturalizmusra gondolt, hanem arra az intuícióra, melyet a valóság külső vagy emlékképeinek belső látványa indít el és alakit egyéni képpé.”

Az egyetem, munkavállalás, művészeti önképzések után 1962-ben tért vissza szülővárosába, Győrbe.
Tervezőirodai munkássága mellett bekapcsolódott a városi és a regionális művészeti életbe. Rendszeresen szerepelt csoportos kiállításokon. A Győri Grafikai Műhely alapító tagja.

Egyéni kiállításai:

 • 1974. – Győr
 • 1979. – Győr
 • 1988. – Győr
 • 1989. – Budapest
 • 1999. – Győr
 • 2000. – Paloznak
 • 2001. – Tihany
 • 2001. – Sopron
 • 2006. – Győr
 • 2009. – Tihany

Tagja volt a Magyar Építőművészek Szövetségének, s 1998 évben Győrben  rendezett reprezentatív építészeti kiállításon a számára legkedvesebb munkáit tablókon dokumentálta.

Nyugdíjba vonulása után is vállalt építészeti feladatokat, de egyre inkább a képzőművészet felé fordult, számtalan képterve volt, amiket aktív dolgozóként időhiány miatt nem tudott megvalósítani.

Családi élete: 1961-ben megnősült. Felesége különböző adminisztratív beosztásokban dolgozott. Házasságukból két fiú született, György 1963, Gábor 1967. Élete végéig fontos volt számára a harmonikus családi élet megléte. A kétezres években csökkent munkaképessége, 2008 szeptemberében végbúcsút vett mindenkitől, mindentől.

Elismerések: 1971, 1984, 1989: Kiváló Munkáért Érdemrend; 1975: megyei képzőművészeti pályázat I. díja; 1976: vállalati építészeti nívódíj.